MistingTechnology Oblasti použitia zahmlievacieho systému vodná hmla, zvlhčovanie - chladenie. drevospracujúci priemysel výroba nábytku tlačiarne textilný priemysel potravinársky priemysel elektronický priemysel lisovanie plastov zvýšenie účinnosti chladiacich zariadení Zahmlievací systém je možné použiť všade tam, kde sa vyžaduje pri výrobe stabilná vlhkosť ovzdušia. Distribúcia vodnej hmly Rovnomerná distribúcia vodnej hmly, zvlhčovania sa bežne zabezpečuje tryskami a ventilátormi so špeciálne upravenou konštrukciou. Na distribúciu môže byť použité aj vlastné vzduchotechnické zariadenie. Zvlhčovanie v drevospracujúcom priemysle Udržiavanie stabilnej vlhkosti v drevospracujúcom priemysle sa vzhľadom na technologické postupy a normy stáva nevyhnutnosťou. Zabezpečenie správnej vlhkosti dreva prispieva k jeho vyššej kvalite bez puklín a deformácií. Tým aj k vyššej ekonomickej výťažnosti spracovávaného materiálu. Pri výrobe nábytku sa jenoznečne zvyšuje kvalita - neznikajú puklimy po lakovaní dreva a rôzne deformácie vplyvom rozťažnosti materiálu. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie ekonomického výnosu. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k vyššej produktivite a zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
Použitie v tlačiarňach a textilnom priemysle. Pri technologických postupoch v tlačiarňách a textilnom priemysle je nutné pre dosiahnutie výslednej kvality produktu zabezpečiť požadovanú vlhkosť pre používaný materiál. Zahmlievací systém - vodnej hmly spolu s riadiacimi čidlami vie zabezpečiť vo výrobných halách opimálnu vlhkosť počas celého procesu výroby s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie ekonomického výnosu. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k vyššej produktivite a zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
Zníženie prašnosti a eliminácia zápachu. Vodná hmla sa vo veľkej miere používa na zníženie prašnosti v náročných prevádzkach. Zníženie prašnosti vo výrobe má dvojitý prínos - zníženie nákladov na čistenie priestorov a zvýšenie produktivity bez častých prestojov. Použitie pre elimináciu zápachu napríklad v odpadovom hospodárstve. Vodná hmla pohlcuje malé prachové častice a eliminuje nepríjemný zápach. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie produktyvity. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
Vodná hmla & MistingSystems
Adiabatické chladenie a zvlhčovanie Predchladenie klimatizačných zariadení Zníženie prašnosti vzduchu
KOMFORT A ZDRAVIE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE AGRO APLIKÁCIE VODNÁ HMLA - PRODUKTY OVLÁDACIE MODULY GALÉRIA - VIDEO
GALÉRIA - FOTO
© IMTEC s.r.o. Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty Kontakty
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Obchodný register Bratislava I Oddiel: Sro, čislo vložky 82931/B Internetový obchod
Cennik 2023
Inštalačné schémy
Vodná hmla & MistingSystems
Adiabatické chladenie a zvlhčovanie Predchladenie klimatizačných zariadení Zníženie prašnosti vzduchu
KOMFORT A ZDRAVIE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE AGRO APLIKÁCIE VODNÁ HMLA - PRODUKTY OVLÁDACIE MODULY GALÉRIA - VIDEO
GALÉRIA - FOTO
© IMTEC s.r.o. Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty Kontakty
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Internetový obchod
Cennik 2022
Inštalačné schémy
MistingTechnology Oblasti použitia zahmlievacieho systému vodná hmla, zvlhčovanie - chladenie. drevospracujúci priemysel výroba nábytku tlačiarne textilný priemysel potravinársky priemysel elektronický priemysel lisovanie plastov zvýšenie účinnosti chladiacich zariadení Zahmlievací systém je možné použiť všade tam, kde sa vyžaduje pri výrobe stabilná vlhkosť ovzdušia. Distribúcia vodnej hmly Rovnomerná distribúcia vodnej hmly, zvlhčovania sa bežne zabezpečuje tryskami a ventilátormi so špeciálne upravenou konštrukciou. Na distribúciu môže byť použité aj vlastné vzduchotechnické zariadenie. Zvlhčovanie v drevospracujúcom priemysle Udržiavanie stabilnej vlhkosti v drevospracujúcom priemysle sa vzhľadom na technologické postupy a normy stáva nevyhnutnosťou. Zabezpečenie správnej vlhkosti dreva prispieva k jeho vyššej kvalite bez puklín a deformácií. Tým aj k vyššej ekonomickej výťažnosti spracovávaného materiálu. Pri výrobe nábytku sa jenoznečne zvyšuje kvalita - neznikajú puklimy po lakovaní dreva a rôzne deformácie vplyvom rozťažnosti materiálu. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie ekonomického výnosu. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k vyššej produktivite a zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
Použitie v tlačiarňach a textilnom priemysle. Pri technologických postupoch v tlačiarňách a textilnom priemysle je nutné pre dosiahnutie výslednej kvality produktu zabezpečiť požadovanú vlhkosť pre používaný materiál. Zahmlievací systém - vodnej hmly spolu s riadiacimi čidlami vie zabezpečiť vo výrobných halách opimálnu vlhkosť počas celého procesu výroby s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie ekonomického výnosu. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k vyššej produktivite a zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
Zníženie prašnosti a eliminácia zápachu. Vodná hmla sa vo veľkej miere používa na zníženie prašnosti v náročných prevádzkach. Zníženie prašnosti vo výrobe má dvojitý prínos - zníženie nákladov na čistenie priestorov a zvýšenie produktivity bez častých prestojov. Použitie pre elimináciu zápachu napríklad v odpadovom hospodárstve. Vodná hmla pohlcuje malé prachové častice a eliminuje nepríjemný zápach. Rýchla návratnosť investície ako aj zvýšenie produktyvity. Udržiavanie správnej vlhkosti ovzdušia prispieva k zlepšeniu kvality pracovného prostredia.